MUSIC: Solomon Lange - Nakane | Mp3 Audio, Lyrics & Video
 Download NAKANE by Solomon Lange (Mp3 audio, lyrics & Video)


Solomon Lange NAKANE (Lyrics)

ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh

Ya Yesu Mun Kawo Sujada (Oh Lord We Bring Our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ya Yesu Karbi Daukaka (Lord Jesus Accept The Glory )
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

Ubangiji Karbi Sujada (Lord Accept our Worship)
Du ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ya Yesu Karbi Daukaka (Oh Lord Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

[Verse 1]
Da Safe Na Farka (In The Morning When I Wake Up)
Na Ta Da Murya Ta (I Will Lift Up My Voice)
Na Raira Sabuwar Waka (To Sing A New Song)
Wakar Yabo ( A Song Of Praise)

Yabo Zan Ba Allah (Praise I Will Render To God)
DagĂ  Zuciya Ta (From My Heart)
Don Yawan Alherin Sa (For His Grace)
Zuwa Gare Ni (Towards Me)

[Chorus]
Ya Yesu Karbi Sujada (Jesus Accept Our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ubangiji Karbi Daukaka (Lord Accept Our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

Maiceto Karbi Sujada (My Saviour Accept our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Almasihu Karbi Daukaka (Christ Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

[Verse 2]
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh

Ya Yesu Karbi Sujada (Oh Lord Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ubangiji Karbi Daukaka (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You )

Almasihu Karbi Sujada (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Maiceto Mun Kawo Daukaka (Our Saviour We Bring Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

[Chorus]
Ya Yesu Karbi Sujada (Oh Lord Accept Our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Maiceto Karbi Sujada (Saviour Accept Our Worship)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

Almasihu Karbi Daukaka (Our Saviour We Bring Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Almasihu Karbi Sujada (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

Tafa Tafa Tafa Hannu (Clap, clap, clap Your Hands)
Taka Taka Taka Rawa ( Dance Dance)
Tafa Tafa Tafa Hannu (Clap Your Hands)
Taka Taka Taka Rawa ( Dance Dance)

Ya Yesu Karbi Sujada (Oh Lord Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ubangiji Karbi Daukaka (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You )

Almasihu Karbi Sujada (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Maiceto Karbi Daukaka (Our Saviour We Bring Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh
ooh ooh ooh oh oh

Ya Yesu Karbi Sujada (Oh Lord Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ya Allah Karbi Daukaka (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You )

Almasihu Karbi Sujada (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Maiceto Karbi Daukaka (Our Saviour We Bring Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)

Tafa Tafa Tafa Hannu (Clap,clap, clap Your Hands)
Taka Taka Taka Rawa ( Dance Dance)
Tafa Tafa Tafa Hannu (Clap,clap, clap Your Hands)
Taka Taka Taka Rawa ( Dance Dance)

Ya Yesu Karbi Sujada (Oh Lord Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)
Ubangiji Karbi Daukaka (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You )

Almasihu Karbi Sujada (Lord Jesus Accept Our Praise)
Du Ka Naka Ne (It All Belongs To You)


No comments:

Post a Comment

Share

Recomended

Recent Posts

Recent Posts Widget